Excelsior is aangesloten bij diverse plaatselijke en landelijke organisaties.

 

Hilversumse Federatie van Muziekverenigingen

Deze Hilversumse Federatie van Muziekverenigingen is een overkoepelende organisatie voor muziekverenigingen in Hilversum en omstreken. De federatie is opgericht in 1960 op verzoek van burgermeester en wethouders van Hilversum. Ze zorgt er o.a. jaarlijks voor dat de aangesloten orkesten een doorlopende muziekvergunning krijgen om in het openbaar te kunnen spelen.
Ook regelt ze de optredens in verzorgingstehuizen tijdens Koningsdag en de promenadeconcerten op de Kerkbrink in Hilversum. Sinds 2016 organiseert ze ook het jaarlijkse federatieconcert in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum.

Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is op 1 januari 2014 voortgekomen uit een fusie van de Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen (KNFM) en de Vereniging Nederlandse Muziekverenigingen (VNM). Ze heeft als doel het op landelijk niveau bevorderen van de (amateur) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening. 
Deze organisatie zorgde er onder andere voor dat we tijdens de coronaperiode op de hoogte werden gehouden van de mogelijkheden van optredens en repetities.
De KNMO is onderverdeeld in 11 verschillende bonden in de diverse regio's. Voor ons is van belang de Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht.

Federatie van Muziekauteurs en Uitgevers (FEMU)

De Federatie van Muziekauteurs en Uitgevers is voortgekomen uit de vereniging BUMA/Stemra. Ze is de belangenbehartiger in Nederland voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers op het gebied van muziekauteursrecht.